*Op sale en uitverkoop artikelen wordt geen geld retour gestort, maar tegoed via giftcards uitgekeerd.

Ruil- en/of retour voorwaarden

Als de klant na ontvangst van de bestelling niet tevreden is, stelt Jacky Luxury hem of haar in de gelegenheid om de maat van het gekochte artikel te ruilen of te retourneren 14 dagen, te tellen vanaf de ontvangstdatum, mits het artikel ongebruikt en niet beschadigd is. Zo kan Jacky Luxury het ruilen van gebruikte of beschadigde artikelen weigeren (mits het niet om een defect gaat).

De gekochte artikelen die worden geretourneerd moeten zorgvuldig ingepakt en met het afleveringsbewijs of het juist ingevulde retourformulier verzonden worden.

Indien men bij het ruilen of retourneren niet over het genoemde afleveringsbewijs beschikt, kan het retourformulier worden opgevraagd via webshop@jackyluxury.nl.

Ruilen en/of retourneren per post

De gekochte producten kunnen eveneens per post van maat worden geruild of geretourneerd worden.

In dit geval raadt Jacky Luxury aan om de artikelen per aangetekende post of met ontvangstbevestiging te verzenden.De verzendkosten van de producten die men per post wil ruilen of retourneren zijn voor rekening van de klant.

Ontbindingsrecht

De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder enige rechtvaardiging te ontbinden. De ontbindingstermijn vervalt 14 kalenderdagen nadat de klant de artikelen heeft gekocht. Het recht op ontbinding kan niet worden uitgeoefend op van een beschermstrip voorziene ondermode waarvan deze beschermstrip na bezorging is verwijderd.

Om gebruik te maken van het ontbindingsrecht is het nodig om de beslissing om de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld, een per post, fax of e-mail verzonden brief) aan ons door te geven.

Telefoon: 020 – 407 12 60
E-mail: webshop@jackyluxury.nl

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn dient het bericht met betrekking tot het feit dat u gebruik wilt maken van dit recht te worden opgestuurd voordat de betreffende termijn is vervallen.

Gevolgen van de ontbinding

Bij ontbinding betalen wij alle na aankoop ontvangen bedragen aan de klant terug, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van de extra gemaakte kosten in verband met een door de klant gekozen andere, duurdere bezorgwijze dan de gebruikelijke bezorgwijze die wij bieden) zonder onterechte vertraging en, in ieder geval, uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gebracht van de beslissing om de onderhavige overeenkomst te ontbinden. We zullen overgaan tot voornoemde terugstorting door middel van dezelfde betaalwijze als de klant aanvankelijk heeft gebruikt voor de betaling, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft bepaald. In ieder geval hoeft de klant geen extra kosten i.v.m. de terugstorting te betalen.

Wij kunnen de terugstorting uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat de klant een bewijs van de retourzending van die goederen heeft ingediend, naargelang aan welke voorwaarde het eerst wordt voldaan.

De klant dient ons de goederen rechtstreeks en onverwijld retour te sturen of terug te geven en, in ieder geval, uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant ons zijn/haar beslissing om de overeenkomst te ontbinden heeft gemeld. De termijn wordt als vervallen beschouwd als de goederen worden teruggezonden voordat die termijn is geëindigd.

Terugbetalingen

Zodra de artikelen zijn ontvangen controleert Jacky Luxury of ze in goede staat verkeren en gaat vervolgens over tot het verzenden van de gewenste maat als het om een ruiling gaat of, bij retourneringen, tot het terugstorten van het betaalde bedrag met dezelfde betaalmethode als gebruikt is bij de aankoop.

De termijn voor de terugstortingen kan variëren van 15 tot 30 werkdagen vanaf het moment waarop de teruggezonden artikelen in het magazijn van Jacky Luxury worden ontvangen. Zodra de staat van de teruggezonden artikelen is gecontroleerd, wordt de klant per e-mail hierover op de hoogte gebracht.

De teruggezonden artikelen worden altijd op dezelfde manier terugbetaald als de bij aankoop gebruikte betaalwijze.

*Op sale en uitverkoop artikelen wordt geen geld retour gestort, maar tegoed via giftcards uitgekeerd.